Wet milieubeheer. Hoofdstuk 5, titel 5.1: Algemene bepalingen ten aanzien van milieukwaliteitseisen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Original languageEnglish
Title of host publicationMilieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr.
EditorsN.S.J. Koeman, R. Uylenburg
PublisherKluwer
Pages125-144
Number of pages20
ISBN (Print)9789013089790
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Publication series

NameTekst & commentaar

Cite this