Wet milieubeheer. Hoofdstuk 4: Plannen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Title of host publicationMilieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr.
PublisherKluwer
Pages79-123
Number of pages45
ISBN (Print)9789013089790
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Publication series

NameTekst & commentaar

Cite this