Voortaan twee keer per week psychotherapie bij depressie

S.J.E. Bruijniks, P. Cuijpers, M.J.H. Huibers

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Samenvatting
Doel
Onderzoeken of het verhogen van de sessiefrequentie de effecten van psychotherapie voor depressie vergroot.

Opzet
Prospectief gerandomiseerd onderzoek.

Methode
Dit onderzoek, de FreqMech-studie is een multicentrische Nederlandse studie waarin 200 patiënten met de diagnose ‘depressieve stoornis’ willekeurig werden toegewezen aan een van de volgende condities: (a) cognitieve gedragstherapie (CGT), 1 sessie per week; (b) CGT, 2 sessies per week; (c) interpersoonlijke psychotherapie (IPT), 1 sessie per week; en (d) IPT, 2 sessies per week. Patiënten ontvingen hetzelfde aantal sessies in alle condities. De primaire uitkomstmaat was depressie, gemeten met de Beck Depression Inventory II (BDI-II).

Resultaten
Psychotherapie voor depressie in een sessiefrequentie van 2 keer per week leidde tot snellere en betere behandeluitkomsten (3,85 punten meer afname op de BDI-II bij de hogere sessiefrequentie; verschil in effectgrootte tussen de sessiefrequenties: d = 0,55) en minder uitval (n = 16 vs. n = 32) dan wekelijkse sessies.

Conclusie
Het verdient overweging om CGT en IPT voor depressie standaard met een sessiefrequentie van 2 sessies per week aan te bieden om uitval te verminderen en de respons op en uitkomsten van de behandeling te verbeteren.
Original languageDutch
Article numberD5143
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume165
Publication statusPublished - 2021
Externally publishedYes

Cite this