Toolkit voor de begeleiding van Eritrese alleenstaande minderjarigen in Nederland

M.J.T. Sleijpen, C.M. van Es, Hans Te Brake, G.T.M. Mooren

Research output: Other contributionProfessional

Abstract

In Nederland wordt een aanzienlijk aantal alleenstaande jeugdige vluchtelingen opgevangen. Mentoren, jeugdbeschermers en anderen die daarmee te maken hebben zitten met vragen over hoe deze minderjarigen goed te begeleiden om zelfstandig in Nederland hun weg te kunnen vinden.

Als opvangmedewerker (mentor) of jeugdbeschermer heb je de taak alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) te begeleiden en hun zelfstandigheid te bevorderen. De toolkit is bedoeld om je daarbij te helpen. Ze bevat kennis, inzichten en praktische handvatten voor het werken met deze doelgroep.

De toolkit maakt deel uit van het project ‘Veerkracht’, een samenwerkingsverband van Stichting Nidos Jeugdbescherming voor vluchtelingen en Arq Psychotrauma Expert Groep. De aanleiding voor dit project was de signalering dat diverse organisaties tegen uitdagingen aanliepen in de opvang en begeleiding van Eritrese AMV’s – de grootste groep AMV’s die in 2016 in Nederland werd opgevangen.

Eerst is een verkennend onderzoek uitgevoerd om de relevante thema’s te bepalen. Hiervoor zijn veel gesprekken gevoerd met Eritrese jongeren en hun begeleiders. (Lees voor een volledige beschrijving van deze exploratie het onderzoeksrapport.¹) Overigens zijn ook aan Syrische jongeren en hun begeleiders vragen gesteld en daarbij kwamen vergelijkbare thema’s naar voren. Hoewel de inhoud van deze toolkit dus vooral gebaseerd is op de ervaringen van en met Eritrese jongeren, is ze waarschijnlijk ook voor de begeleiding van andere groepen jonge vluchtelingen bruikbaar.

De resultaten van deze verkenning zijn vervolgens besproken in een aantal workshops met professionals met uiteenlopende werkzaamheden in de opvang van AMV’s (‘ Herkennen jullie deze punten? Wat is nodig om die te verbeteren?’). De bevindingen van deze workshops zijn vervolgens weer teruggekoppeld met Eritrese cultural mediators en de betrokken Eritrese AMV’s, waarna de conclusies in de toolkit zijn verwerkt in de volgende 6 hoofdstukken.
Original languageDutch
PublisherArq Psychotrauma Expert Groep
Number of pages47
Publication statusPublished - 2018

Cite this