Toezicht op vrijheidsbeneming in Nederland: CAT in de zak?!

P. Jacobs, Anton van Kalmthout

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Het door het Optioneel Protocol bij het VN Anti-folterverdrag vereiste Nationaal Preventief Mechanisme (NPM)
komt in Nederland niet goed van de grond. Dit komt onder andere door de meervoudige structuur waarvoor is
gekozen en de relatie van de als NPM aangewezen instanties met het Ministerie van VenJ. Deze instanties en
de toehoorders bij het NPM-overleg verschillen bovendien fundamenteel van mening over hoe het Protocol
moet worden uitgelegd. Het algehele disfunctioneren van het Nederlandse NPM was voor de Nationale
ombudsman al reden om zich uit het overleg terug te trekken. Om de huidige impasse te doorbreken zijn
ingrijpende veranderingen in de Nederlandse NPM-structuur noodzakelijk.
Original languageDutch
Article number594
Pages (from-to)752-756
Number of pages5
JournalNederlands juristenblad
Volume2015
Issue number12
Publication statusPublished - 2015

Cite this