Tekststructuur in de Kennisbasis Nederlandse taal

Translated title of the contribution: Text structure in the knowledge base for teachers in Dutch primary education

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Uit internationaal onderzoek blijkt dat kennis over tekststructuur bijdraagt aan diep tekstbegrip. In het leesonderwijs op Nederlandse basisscholen zien we echter nog weinig aandacht voor tekststructuur. Voor goed onderwijs hierover is het nodig dat leerkrachten over voldoende kennis over tekststructuur beschikken. Op basis van definities en inzichten uit wetenschappelijke literatuur over tekststructuur en tekstbegrip hebben we de Kennisbasis Nederlandse taal, een landelijk curriculum voor de lerarenopleiding basisonderwijs, geanalyseerd. Hierbij stonden twee onderzoeksvragen centraal: 1) In hoeverre komt de theorie uit wetenschappelijke literatuur over tekststructuur aan bod in de Kennisbasis Nederlandse taal? en 2) In hoeverre biedt de Kennisbasis daarmee voldoende basis om leerkrachten in staat te stellen leerlingen te onderwijzen over tekststructuur? Uit de analyse blijkt dat de Kennisbasis leerkrachten onvoldoende bagage biedt. Een overkoepelend theoretisch model van tekstbegrip en de relatie tussen tekststructuur en tekstbegrip ontbreekt, evenals definities van cruciale begrippen zoals signaalwoorden en referentiële en relationele coherentie. Daarnaast vermeldt de Kennisbasis onjuiste voorbeelden, wordt er geen onderscheid gemaakt in verschillende niveaus waarop tekststructuur een rol speelt (zin, alinea, tekst), en zijn kennisinhouden versnipperd over de domeinen binnen de Kennisbasis. Vanuit deze resultaten doen we aanbevelingen voor aanpassingen in de Kennisbasis.
Translated title of the contributionText structure in the knowledge base for teachers in Dutch primary education
Original languageDutch
Pages (from-to)291-309
JournalOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume58
Issue number11-12
Publication statusPublished - 2019

Keywords

  • tekststructuur
  • leesonderwijs
  • leesbegrip
  • lerarenopleiding
  • text structure
  • reading
  • teacher training
  • text comprehension

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Text structure in the knowledge base for teachers in Dutch primary education'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this