Subsidiariteit, preventie en voorzorg: Een verklaring van het arrest in de Klimaatzaak aan de hand van drie fundamentele beginselen in het recht onder het EVRM

J.M. Emaus

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

In deze bijdrage wordt het arrest van het Hof Den Haag in de Klimaatzaak verklaard aan de hand van drie fundamentele beginselen die ten grondslag liggen aan het EVRM-systeem, te weten de beginselen van subsidiariteit, preventie en voorzorg. Deze benadering is ingegeven door het idee dat het bij de toepassing van een (concrete) rechtsregel van belang is dat steeds acht wordt geslagen op de beginselen die aan die regel (of aan het systeem waar de regel deel van uitmaakt) ten grondslag liggen, zodat de regeling blijft beantwoorden aan de onderliggende kernwaarden die voortkomen uit de ideeën over rechtvaardigheid op een zekere plaats op een zeker moment.
Original languageDutch
Article number11
Pages (from-to)56-64
Number of pages9
JournalAansprakelijkheid verzekering en schade
Issue number2
Publication statusPublished - Apr 2019

Keywords

 • Klimaatzaak
 • Urgenda
 • Subsidiariteit
 • Preventie
 • Voorzorg
 • Subsidiariteitsbeginsel
 • Preventiebeginsel
 • Voorzorgsbeginsel
 • EVRM
 • recht op leven
 • recht op priveleven
 • klimaat

Cite this