Stoornis en gevaar. Een aanzet tot onderzoek naar een alternatief voor tbs

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Voor de oplegging van tbs is vereist dat de dader aan een stoornis lijdt en recidivegevaarlijk is. De aanname dat daders die aan een stoornis lijden in het algemeen een bijzonder recidivegevaarlijke groep vormen, wordt echter niet bevestigd door empirisch onderzoek. Dat doet de vraag rijzen in hoeverre het gerechtvaardigd is om alleen verdachten met een stoornis voor tbs in aanmerking te laten komen. Ook is daardoor de vraag of de tbs haar beveiligingsdoelstelling voldoende kan waarmaken. In dit artikel worden drie richtingen geschetst om onderzoek naar de wenselijkheid en normering van een alternatieve preventieve vrijheidsbenemende maatregel vorm te geven.
Original languageDutch
Article number25
Pages (from-to)357-371
Number of pages15
JournalDelikt en Delinkwent
Volume50
Issue number5
Publication statusPublished - 2020

Cite this