Seminar ‘Perverse subsidies?' : overheidssteun aan visserij en biomassaproductie in ontwikkelingslanden

Research output: Other contributionOther research output

Abstract

De Werkgroep Ecologie en Ontwikkeling, organisator van het seminar, heeft gekozen voor dit controversiële thema omdat dit onderwerp naar onze mening meer aandacht verdient in het Nederlandse overheidsbeleid. Veel subsidies die verstrekt worden aan het Nederlandse of Europese bedrijfsleven, beantwoorden niet aan de doelstellingen van een duurzaam overheidsbeleid. Deze subsidies hebben een negatieve uitwerking op natuur en milieu en, daarmee samenhangend, het welzijn van lokale bevolking in ontwikkelingslanden. Wij hebben gekozen voor de aansprekende onderwerpen visserij- en energiebeleid, die gekenmerkt worden door een grote dynamiek en publieke belangstelling. Ter inleiding op beide onderwerpen wordt een korte film getoond met daarin een schets van de belangrijkste problemen. In telkens drie lezingen zal het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Per onderwerp wordt er kort gediscussieerd over de (potentiële) milieuschade van de subsidies in kwestie. Ter afsluiting van de middag zal er een plenaire discussie plaatsvinden tussen de sprekers en het publiek.
Original languageUndefined/Unknown
PublisherWerkgroep Ecologie en Ontwikkeling
Place of PublicationDen Haag
Publication statusPublished - 24 Jan 2008

Cite this