Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter: Een verkennend dossieronderzoek

Renée Kool, Marnix Heblij, Daan van Uhm, L. Orvini, C.R.R. Loeve, Ivo Giesen

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

Onderzoek heeft uitgewezen dat slachtoffers van strafbare feiten de civiele route als hoogdrempelig ervaren (zelf procederen, verplichte procesvertegenwoordiging) en kiezen voor schadeverhaal via de strafrechter. Die route biedt voordelen (executie via het Centraal Justitieel Incassobureau, voorschotregeling), maar stelt ook voorwaarden die schadeverhaal kunnen belemmeren (ontvankelijkheid, rechtstreekse schade). Vanuit de rechtspraktijk is geopperd het schadeverhaal te laten verlopen via de kantonrechter. Dankzij de laagdrempeligheid en verhoogde competentiegrens (€ 25.000) lijkt de kantonprocedure geschikt voor schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten. In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar het gebruik van de kantonprocedure ten behoeve van schadeverhaal. Het onderzoek wijst uit dat daarvan slechts bij uitzondering gebruik wordt gemaakt.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom Juridische Uitgevers
Number of pages61
ISBN (Print)978‐94‐6290‐014‐1
Publication statusPublished - 2014

Cite this