Reviewed work: Met de vlag in top. De geschiedenis van het Leger des Heils in Nederland (1886-1946). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2005. ISBN 9058812324. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
JournalBMGN - The Low Countries Historical Review
Publication statusPublished - 2007

Cite this