Resultaten enquête diversiteit en inclusie

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De enquête diversiteit en inclusie is in juli en september 2021 verspreid binnen de advocatuur. In totaal hebben 306 advocaten de vragenlijst volledig ingevuld. In opdracht van de NOvA heeft dr.Melissa Vink, universitair docent bij de vakgroep Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht, de geanonimiseerde uitkomsten geanalyseerd. Op basis hiervan heeft
Vink patronen geformuleerd in ervaringen van advocaten en met betrekking tot het kantoor- en sollicitatiebeleid bij advocatenkantoren.

Samenvatting bevindingen
• Van de groep advocaten die de enquête heeft ingevuld is de meerderheid vrouw (55%). Er is een kleine overrepresentatie van jonge advocaten. De overgrote meerderheid identificeert zich als hetero, met een Europese etniciteit en heeft geen religieuze overtuiging (circa 80%).
• Vrijwel alle advocaten die tot een ‘minderheidsgroep’ behoren, rapporteren meer negatieve ervaringen met diversiteit en inclusie dan advocaten die tot een meerderheidsgroep behoren.
• De meest negatieve ervaringen lijken vooral te zitten onder de advocaten met een niet-Europese achtergrond. Zij rapporteren bijvoorbeeld vaker last te hebben gehad van discriminatie en pesterijen dan advocaten met een Europese achtergrond.
• De grotere kantoren hebben over het algemeen meer formeel diversiteitsbeleid en diversiteitsprogramma’s. Er zijn bij de kleinere kantoren meer advocaten die hebben aangegeven dat hun carrière anders is verlopen door zowel positieve als negatieve ervaringen gerelateerd aan diversiteit en inclusie. Ook zijn deze advocaten meer geneigd te rapporteren dat hun kantoor een inclusieve werkomgeving biedt. Er is aanvullend onderzoek nodig om te begrijpen wat deze
ervaringen precies inhouden en wat de ervaren verschillen zijn bij grote en kleine kantoren.
• Oudere advocaten hebben vaak het idee dat het ‘wel goed’ zit, terwijl vooral jongere advocaten aangeven dat er nog veel verbeterd kan worden om diversiteit en inclusie in de advocatuur te bevorderen.
• Advocaten die tot een minderheidsgroep behoren, voelen zich minder geïncludeerd in de advocatuur. Dit betreft voornamelijk de advocaten met een niet-Europese etniciteit. Zij voelen zich minder geïncludeerd dan de advocaten met een Europese etniciteit. Ook voelen mensen met een religieuze overtuiging zich minder geïncludeerd dan mensen zonder religieuze overtuiging.
Original languageDutch
PublisherNederlandse orde van advocaten
Number of pages25
Publication statusPublished - 15 Dec 2021

Cite this