Residentieel Vakmanschap Uitgelicht: Handboek voor methodisch handelen met Het Waaiermodel

C.M.A. Aarts, M. de Hoogd, S. Verhaaren

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Het liefst zouden we alle jongeren met ontwikkelingsproblematiek en hun families verder helpen met ambulante zorg. Toch is een residentiële schakel in het behandeltraject soms onvermijdelijk. De groep jongeren die gebaat is bij een (tijdelijke) uithuisplaatsing heeft behoefte aan extra structuur en toezicht, maar ook aan liefdevolle zorg en bescherming. Soms kan deze thuis niet (meer) geboden worden, en soms is de ontwikkelingsproblematiek zo heftig dat het ouderlijke systeem ‘op’ is geraakt. Zonder een residentieel hulpaanbod komt deze groep jeugdigen letterlijk en figuurlijk in de kou te staan.
Als de ingrijpende keuze voor een uithuisplaatsing wordt gemaakt, is het van groot belang dat het residentiele hulpaanbod zo effectief mogelijk is ingericht. Op die manier kunnen er vanuit ‘crisis’ weer ‘kansen’ ontstaan en kan een plaatsing ruimte voor succesvolle doorontwikkeling geven. Dit vraagt veel van het vakmanschap van de hulpverlener. De problematiek van de jongere en/of het systeem is vaak complex en men moet tegelijkertijd op vele fronten professioneel kunnen handelen.

Op basis van jarenlange klinische ervaring is Het Waaiermodel ontwikkeld. Dit model inspireert, structureert en geeft richting aan het residentiële handelen. Het wordt reeds enthousiast ingezet door verschillende zorgaanbieders die samen met de auteurs Het Waaiermodel op maat maakten voor hun specifieke doelgroep en residentiële hulpvariant. De vernieuwende inzichten die in deze methodiekontwikkelingstrajecten ontstonden zijn in dit handboek gebundeld.
Het handboek is een praktijkboek voor hulpverleners, geschreven door hulpverleners. Aan de hand van casussen, kritische reflecties vanuit het dagelijkse werk en het bespreken van valkuilen en kansen wordt theorie steeds vertaald naar de praktijk.
Het boek start met een theoretische onderbouwing van het Waaiermodel, waarna er verschillende praktische vraagstukken worden uitgewerkt. Drie vragen die hierbij centraal staan zijn: Wat doe je en waarom?, Wanneer doe je wat en met welk doel? en Hoe doe je dat dan en met welke middelen? Hiermee krijgt de professional in het residentiële werkveld concrete handvatten voor methodisch handelen aangereikt.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherSWP
Number of pages224
ISBN (Print) 9789088508844
Publication statusPublished - 2019

Cite this