Rekenvaardigheid en gecijferdheid

J.B. den Hertog

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In het voorjaar van 2006 werd een enquête gehouden - georganiseerd vanuit het Freudenthal Instituut te Utrecht - onder docenten rekenen-wiskunde & didactiek van Nederlandse pabo’s over de rekenvaardigheid en gecijferdheid van startende pabo-studenten. In deze enquête werd gevraagd naar toetsdoelen. Ongevraagd gaven de opleiders verschillende inzichten in facetten die te maken hebben met de aard van de problemen. Uit de gegeven antwoorden blijkt dat docenten veel belang hechten aan de beheersing van de leerstof rekenen en wiskunde van de basisschool. Men vindt het kennis- en vaardigheidsniveau van de studenten over het algemeen te laag. Ook ziet men bij een deel van de studenten een weinig positieve houding om de achterstanden weg te werken. Op pabo’s blijkt men verschillende vormen van bijspijkeren te hanteren. Alle docenten zijn het erover eens dat de randvoorwaarden als tijdgebrek, perceptieverschillen, economische motieven voor het wegwerken van de achterstanden ongunstig zijn. Wat de instromers met een mbo-vooropleiding betreft concludeert men een te laag niveau. Iedere pabo heeft zo zijn eigen aanpak om in de tekorten van deze categorie studenten te voorzien. Sommige ROC-instellingen bieden extra programma’s aan voor die leerlingen die naar de pabo willen (al of niet afgesloten met een toets), elders zijn het pabo’s die - in samenwerking met de roc’s - voor hulpprogramma’s zorgen. In Rotterdam werken hogescholen samen bij experimenten met het zogenoemde doorstroomportfolio voor mbo’ers.
Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)30-34
Number of pages5
JournalPanama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk
Volume25
Issue number3
Publication statusPublished - 2006

Keywords

  • Mathematics
  • Landbouwwetenschappen
  • Natuurwetenschappen
  • Wiskunde: algemeen

Cite this