Rekenen en ict in het mbo. Hoe ontwikkelt de scholing zich?

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In deze inventarisatie is de context van scholing op het gebied van rekenen in het mbo in kaart gebracht. Bij de doelgroep (rekencoördinatoren en –docenten) zijn de specifieke behoeften aan scholing geïnventariseerd. Daarbij is aan aanbieders en afnemers van scholing gevraagd wat de rol van ict is bij rekenen in het mbo, zowel tijdens de scholingsmomenten als feitelijk tijdens de rekenlessen. Aan aanbieders van scholing is gevraagd hun aanbod te beschrijven. Hieruit is geen uitputtende lijst voortgekomen (die zijn elders te vinden ). Het doel van de inventarisatie is om concrete en uiteenlopende voorbeelden van scholingstrajecten te beschrijven en op basis hiervan aanbevelingen te doen. Vragen die hierbij centraal stonden, zijn: 1. Welke factoren spelen op dit moment op het gebied van professionalisering rekenen in het mbo? 2. Welke verschillende modellen van (kortere en langere) scholingstrajecten op het gebied rekenen worden momenteel uitgevoerd door diverse individuele aanbieders en consortia? Hoe wordt ict ingebed in deze trajecten? 3. Welke perspectieven kunnen worden geschetst voor professionalisering (met ict) om aan de verscherpte eisen tegemoet te komen? 4. Wat zijn de algemene aanbevelingen op het gebied van rekenen en taal?
Original languageDutch
Place of PublicationZoetermeer/Utrecht
PublisherKennisnet/Universiteit Utrecht
Number of pages1
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • teacher training

Cite this