Rechterlijke motiveringsstijlen en maatschappelijke acceptatie van uitspraken

E.R. de Jong, Niek Strohmaier, Willem H. van Boom, I. Giesen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Discursieve motivering is in de mode. In (delen van) de rechtspraak en rechtswetenschap leeft de gedachte dat discursieve motivering de acceptatie van rechterlijke uitspraken in de maatschappij ten goede komt. In dit onderzoek hebben we onderzocht of, en zo ja, in hoeverre, de gehanteerde motiveringsstijl de maatschappelijke aanvaarding van rechterlijke uitspraken beïnvloedt. Uit onze studie blijkt dat men de invloed van een discursieve motiveringsstijl op de acceptatie van rechtspraak niet dient te overschatten. Dat is een belangrijke nuance in het debat over de wenselijkheid van bepaalde motiveringsstijlen. Vanuit het oogpunt van aanvaardbaarheid van rechtspraak voor de justitiabele is discursieve motivering niet per se noodzakelijk.
Original languageDutch
Article number42
Pages (from-to)312-324
Number of pages13
JournalNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2020
Issue number10
Publication statusPublished - 2020

Keywords

  • motivering
  • motiveringsstijl
  • acceptatie van rechtspraak
  • civiele rechter

Cite this