Psychologie: voer voor juristen

L. van Dillen, N. Ellemers, M.A. Strick

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Eind november 2017 verscheen er een interview met Naomi Ellemers in het Financieele Dagblad. Naar aanleiding van haar onderzoek bij de Universiteit Utrecht sprak zij over de toepassing van psychologische inzichten in de praktijk. Juist op dat moment was Monique Wesselink, programmamanager bij de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen, op zoek naar mogelijkheden om in het opleidingsprogramma aandacht te besteden aan kennis over gedrag. Zij benaderde Naomi met een verzoek om samenwerking. “De kennis van juristen over de psychologische werkelijkheid is beperkt,” aldus Wesselink in het eerste contact met Ellemers. Toch leek er een behoefte te bestaan aan meer inzicht op dat gebied, zoals ook naar voren komt uit de volgende citaten van latere cursisten: Ik zie diverse dossiers met concept wet- en regelgeving. Daarin lijkt soms regelgeving te staan die minder goed aansluit bij de werkbaarheid en uitvoerbaarheid ervan. Ik … stoorde mij aan de bestaande …wetgeving, die vaak achter de werkelijkheid aanloopt, niet altijd logisch of leesbaar is of aansluit bij de praktijk. … … door alle antimisbruikbepalingen [wordt] de wetgeving onleesbaar (ook voor uitvoerende instanties…). Op dit moment wordt er in de algemene wet bestuursrecht (en in andere regelgeving) te weinig rekening gehouden met het doenvermogen van burgers, waar door beslissingen worden genomen die niet goed bij hun situatie aansluiten en grote problemen kunnen opleveren
Original languageEnglish
Title of host publicationNaar Wetten die Werken
Subtitle of host publicationuitgave t.g.v. 20-jarig jubileum Academie voor Wetgeving
EditorsMonique Wesselink
PublisherAcademie voor wetgeving en Academie voor overheidsjuristen
Pages85-92
Publication statusPublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Psychologie: voer voor juristen'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this