Abstract

Eetstoornissen zijn ernstige psychiatrische aandoeningen die vooral jonge mensen treffen. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een landelijke stuurgroep K-EET ingesteld die de komende tien jaar een significante daling wil
realiseren van het aantal kinderen en jongeren met een ernstige eetstoornis. Om die ambitie te verwezenlijken is meer kennis nodig. De staatssecretaris heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de stand van de wetenschap
rond preventie, vroege herkenning en tijdige behandeling van eetstoornissen en behandeling van eetstoornissen in combinatie met andere aandoeningen (comorbiditeit) bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen tot 25 jaar
(hierna: kinderen en jongeren). De raad heeft hiervoor de Commissie Preventie en behandeling eetstoornissen ingesteld.
De commissie heeft zich gericht op vier aandoeningen: anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en de vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis ARFID (avoidant/restrictive food intake disorder). De commissie heeft internationaal wetenschappelijk onderzoek in kaart gebracht,
relevante rapporten en adviezen bestudeerd, deskundigen gehoord en patiëntenorganisaties en belanghebbenden uit het veld aan het woord
gelaten op een hoorzitting
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherGezondheidsraad
Commissioning bodyGezondheidsraad
Number of pages61
Publication statusPublished - Dec 2022

Cite this