Particuliere woningbeleggers en toegankelijkheid van de woningmarkt: De casus Amsterdam

E. Buitelaar, Frans Schilder

Research output: Other contributionOther research output

Abstract

In november 2017 publiceerde het Parool op basis van eigen onderzoeksjournalistiek het volgende: ‘Amsterdamse woningmarkt in handen van het grote geld’. Meer precies: 21 particulieren bezitten meer dan honderd huizen (of bedrijfspanden) per persoon. De discussies die daarna volgden binnen de (sociale) media waren stevig van toon en bestreken vele onderwerpen. In deze notitie willen we de discussie ontwarren en de verschillende argumenten afzonderlijk tegen het licht houden. Ook willen we de discussie plaatsen binnen het bredere debat over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de woningmarkt.
Original languageEnglish
TypeEssay
Media of outputwww.pbl.nl
PublisherPlanbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Number of pages7
Publication statusPublished - 18 Jan 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Particuliere woningbeleggers en toegankelijkheid van de woningmarkt: De casus Amsterdam'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this