Onrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Indien een werkgever een vermoeden heeft dat de werknemer zich schuldig maakt aan wangedrag zal hij daarnaar onderzoek willen instellen. Als uit het onderzoek blijkt dat dit inderdaad het geval is, zal dit reden kunnen zijn tot ontslag van de werknemer. Maar wat als de werkgever het onderzoek niet behoorlijk heeft verricht en hierdoor onrechtmatig handelt. Het bewijs zal dan onrechtmatig zijn verkregen. Kan dit dan toch gebruikt worden in een procedure tegen de werknemer? En zo ja, dient de onrechtmatigheid consequenties te hebben voor de werkgever? In dit artikel wordt de arbeidsrechtelijke jurisprudentie op dit gebied besproken. Er komt aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden aan de orde onder welke omstandigheden het bewijs onrechtmatig is verkregen. Vervolgens wordt besproken welke consequenties het onrechtmatig verkregen bewijs heeft voor de procedure.
Original languageDutch
Pages (from-to)175-181
Number of pages7
JournalTijdschrift voor de Procespraktijk
Volume2014
Issue number6
Publication statusPublished - 2014

Cite this