Ongehinderd ondernemen: Hoe commerciële initiatieven van ZBO’s buiten het mededingingsrecht opereren

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Er is sprake van een tendens in Nederland waarin ZBO’s zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, Staatsbosbeheer en de Kamer van Koophandel eigen inkomsten genereren uit commerciële initiatieven. De Wet Markt en Overheid (WM&O) heeft als doel een gelijk speelveld te bewaken wanneer publieke en private organisaties concurreren. Nu blijkt echter dat wanneer bedrijven handhavingsverzoeken indienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vanwege vermeende marktverstoring door ZBO’s, zowel de ACM als de rechter in beroep de WM&O niet van toepassing verklaren op de activiteiten van de ZBO. Hierbij baseren ACM en rechter zich op jurisprudentie in het EU-mededingingsrecht. Dit artikel onderzoekt hoe deze situatie is ontstaan, wat de gevolgen hiervan zijn en in hoeverre maatregelen noodzakelijk zijn.
Original languageDutch
Article number2157
Pages (from-to)2398-2405
Number of pages8
JournalNederlands juristenblad
Volume2021
Issue number19
Publication statusPublished - 1 Sept 2021

Cite this