Omgevingsrecht

F.A.G. Groothuijse, M.N. Boeve, R. Uylenburg, V.M.Y. van 't Lam, L. Smorenburg-van Middelkoop

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Het gaat dan om het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het waterrecht en de samenhang daartussen. Dit boek bevat de hoofdlijnen van het omgevingsrecht. Stapsgewijs wordt de lezer door het omgevingsrecht geleid, waarbij de doorwerking van het Europese omgevingsrecht op structurele wijze bij de verschillende onderwerpen wordt meegenomen.

Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de handhaving van het omgevingsrecht en de rechtsbescherming tegen omgevingsrechtelijke besluiten. Deze druk is geheel geactualiseerd en aangepast aan recente ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en praktijk. Daarbij is de Wet natuurbescherming, die naar verwachting per 1 januari 2017 in werking zal treden, meegenomen. Tevens is een hoofdstuk gewijd aan het wetsvoorstel Omgevingswet, dat op het moment van schrijven bij de Eerste Kamer lag.

Hoewel inwerkingtreding van deze wet zeker niet vóór 2018 wordt verwacht, is er gelet op het grote belang van deze wetgevingsoperatie voor gekozen om in dit boek de hoofdlijnen van de Omgevingswet te beschrijven. Dit boek is primair bedoeld voor studenten op gevorderd bachelor- en masterniveau, maar kan zeker ook van nut zijn voor de rechtspraktijk.

Alle auteurs zijn (oud-)medewerkers van het Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability/Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
Original languageDutch
PublisherEuropa Law Publishing
Number of pages480
Volume2016
Edition5
ISBN (Print)9789089527842
Publication statusPublished - 2016

Cite this