Mest in water: de ontwikkelingen rond de begrippen lozing en oppervlaktewater uit richtlijn 76/464 en rechtstreeks werkende bepalingen uit de Nitraatrichtlijn

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)23-29
Number of pages7
JournalTijdschrift voor omgevingsrecht
Publication statusPublished - 2002

Cite this