Abstract

Nieuwe wetgeving stimuleert de verdergaande professionalisering van mediation, en voor onder meer het personen-, familie- en arbeidsrecht zal mediation in de toekomst voorgeschreven worden. Hoe verhoudt deze verplichting zich tot het beginsel van vrijwilligheid dat tot nu toe een belangrijk uitgangspunt was bij mediation? Welk effect zal dit hebben op de inhoud van de mediation en het werk van de mediator? Hoe beïnvloedt dit de motivatie en commitment van de partijen? Zal hierdoor het aantal geslaagde mediations toe- of juist afnemen?

De bijdragen in dit boek gaan in op de kwestie van verplichting en vrijwilligheid bij mediation, en bespreken de mogelijke effecten en neveneffecten van de veranderingen op het terrein van mediation ten gevolge van de nieuwe wetgeving. Daarnaast wordt een blik geworpen op andere recente ontwikkelingen of interessante aanpakken op deelterreinen van mediation, zoals de kwestie van interculturaliteit en de relatie tussen verlies en conflict.
Original languageDutch
Place of PublicationApeldoorn/Antwerpen
PublisherMaklu
Number of pages132
ISBN (Print)9789046606674
Publication statusPublished - 2014

Cite this