Letselschadeslachtoffers, verzekeraars en privédetectives: wat zegt het EHRM daar over?

J.M. Emaus

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Met de uitspraken in Verliere t. Zwitserland en Vukota-Bojić t. Zwitserland geeft het EHRM invulling aan artikel 8 EVRM voor de situatie waarin een verzekeraar een privédetective inschakelt voor onderzoek naar een letselschadeslachtoffer die de verzekeraar om een uitkering verzoekt. Het EHRM legt uit wat de rol van de overheid is ten aanzien van de waarborging van het recht op eerbiediging van het privéleven van het letselschadeslachtoffer. Het EHRM schept met de eerste uitspraak een belangrijk kader, maar die uitspraak laat onverlet dat van verzekeraars zelf op grond van het Nederlandse privaatrecht ook (concreet) wordt verwacht dat die zorgvuldig handelen. Sinds de laatste uitspraak is het wat de auteur betreft overigens niet slechts wenselijk, maar noodzakelijk dat een meer concreet toetsingskader wordt ontwikkeld voor de vaststelling of een persoonlijk onderzoek is aangewezen en hoe dat moet worden ingekleed.
Original languageDutch
Article number149
Pages (from-to)3-5
Number of pages3
JournalLetsel & schade
Issue number2
Publication statusPublished - 2017

Keywords

  • persoonlijk onderzoek
  • 8 EVRM
  • privacy
  • slachtoffer
  • benadeelde
  • collectief belang
  • algemeen belang

Cite this