Kansen doordenken vanuit vakdidactiek rekenen-wiskunde

Ronald Keijzer, Femke Keers, Daan Doing, Mara Otten, Sonja Stuber, Michiel Veldhuis

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In het basisonderwijs bestaan twee ideeën over de inrichting van het reken-wiskundeonderwijs: het leren
van rekenen-wiskunde laten aangrijpen op betekenisvolle situaties (realistisch reken-wiskundeonderwijs)
en leren door rekenregels na te volgen, zonder expliciet oog te hebben voor wat het rekenen betekent
(traditioneel rekenonderwijs, met expliciete directe instructie, EDI). Beide invalshoeken staan voor ideeën
over het vergroten van kansen van kinderen. Kinderen krijgen in betekenisvol reken-wiskundeonderwijs
kans om echt na te denken. Kansarme kinderen krijgen zo cognitieve uitdagingen die ze thuis vaak missen.
Inzetten op het navolgen van rekenregels resulteert in het vergroten van kansen van kinderen, doordat de
onderwijstijd optimaal wordt ingevuld, door duidelijke instructie en veel oefenen. Het idee daarbij is dat het
leren gebruiken van de kennis vanzelf volgt.
Vrijwel alle lerarenopleidingen kiezen voor realistisch reken-wiskundeonderwijs, terwijl steeds meer
basisscholen kiezen voor traditioneler reken-wiskundeonderwijs met EDI. Dat leidt ertoe dat studenten
vanuit de opleiding andere signalen krijgen dan vanuit de stagepraktijk. Dat lijkt ongewenst, maar is dat
niet. Het biedt juist allerlei mogelijkheden om met studenten over deze visies in gesprek te gaan.
Original languageDutch
Pages (from-to)4-8
JournalTijdschrift voor Lerarenopleiders
Volume42
Issue number4
Publication statusPublished - 2021

Cite this