Juridische borging van de energiedoelstellingen voor hernieuwbare energie met de Omgevingswet? Stimuleren en faciliteren, maar niet garanderen

M.N. Boeve, F.A.G. Groothuijse, S.R.W. van Hees

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Abstract

Een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord is het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie op land tot 35 TWh in 2030. In de zogenoemde Regionale energiestrategieën (RES’en) worden daartoe afspraken gemaakt tussen de betrokken overheden over welk aandeel hernieuwbare energie zij voor hun rekening nemen. Er is echter geen juridische verplichting waarmee de inhoud van de RES’en kan worden afgedwongen. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre de Omgevingswet kan bijdragen aan een sterkere juridische verankering van de doelstellingen voor de realisatie van hernieuwbare energie en de verdeling van die doelstellingen tussen de betrokken bestuursorganen. Conclusie is dat het instrumentarium van de Omgevingswet het realiseren van hernieuwbare energiebronnen wel kan faciliteren en stimuleren, maar een juridisch afdwingbare borging van de realisering en verdeling van de energiedoelstellingen zelf niet mogelijk is.
Original languageDutch
Title of host publication2030: Het juridische instrumentarium voor mitigatie van klimaatverandering, energietransitie en adaptatie in Nederland
EditorsChris Backes, Edward Brans, Herman Kasper Gilissen
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom Juridisch
Chapter11
Pages187-209
Number of pages22
ISBN (Electronic)978-90-5931-879-3
ISBN (Print)978-94-6290-852-9
Publication statusPublished - 16 Nov 2020

Publication series

NameVereniging voor Milieurecht
Number1
Volume2020

Keywords

  • RES
  • Omgevingswet
  • ernergiedoelstelling
  • hernieuwbare energie
  • Juridische borging

Cite this