Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen: Een verkennend onderzoek

S. Kulk, S. van Deursen, I.M. Boekema, V.E. Breemen, S.E. Heeger, S. Philipsen, Thom Snijders, A.H.H. Wouters

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

Algoritmen worden steeds vaker gebruikt bij het voorbereiden of het nemen van steeds belangrijkere beslissingen. Dit kan de efficiëntie bevorderen en kansen bieden voor het verwezenlijken van publieke waarden en het oplossen van maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd zijn aan de inzet van algoritmen risico’s verbonden, juist ook voor diezelfde publieke waarden, zoals het recht op persoonsgegevensbescherming en op non­discriminatie, en voor de rechtsbescherming van burgers.

Dit boek doet verslag van een onderzoek in opdracht van het WODC naar de kansen en risico’s van algoritmische besluitvorming voor publieke waarden. Daarnaast gaat dit boek in op de bestendigheid van de relevante juridische kaders voor de bescherming van publieke waarden en belangen, zoals de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Centraal staan de huidige toepassingen van algoritmen in besluitvormingsprocessen en de ontwikkelingen die in de komende vijf tot tien jaar op dat gebied te verwachten zijn. Naast een algemene beschouwing en analyse van algoritmische besluitvorming bevat dit boek casestudy’s naar de inzet van algoritmen in vier geselecteerde domeinen: contentmoderatie, zelfrijdende auto’s, rechtspraak en overheidsincasso bij verkeersboetes.
Original languageDutch
PublisherBoom Juridisch
Number of pages276
ISBN (Electronic)9789059316140
ISBN (Print)9789462908390
Publication statusPublished - 29 Oct 2020

Publication series

NameMontaigne reeks
PublisherBoom Juridisch

Cite this