Instituten van de Staat

E.R. Muller (Editor), H.R.B.M. Kummeling (Editor), R. Nehmelman

Research output: Book/ReportBook editingAcademicpeer-review

Abstract

Instituten van de staat helpt u om een beeld te krijgen van de huidige organisatie en het functioneren van de instituten van de Nederlandse staat. Het handboek helpt u de instituten ook plaatsen in de historie en de context waarbinnen deze moeten functioneren. Bent u in de praktijk betrokken bij organisaties van het openbaar bestuur? Dan mag deze uitgave niet in uw collectie ontbreken.

De instituten uitgelicht
Het handboek bestaat uit drie delen. In het eerste en meest uitgebreide deel worden de afzonderlijke instituten van de staat beschreven en geanalyseerd. Het tweede deel gaat nader in op specifieke analyses van het functioneren van de instituten van de staat. In het laatste deel geven auteurs en redactieleden een beeld van de toekomst van de instituten van de staat.

De uitgave sluit tevens naadloos aan bij studenten op zowel HBO- als WO-niveau van de volgende opleidingen:
Bestuurskunde
Staatsrecht
Criminologie
Politicologie
Integrale veiligheidskunde
Ook (opleidingsinstituten van) ambtenaren die werkzaam zijn in de praktijk van het openbaar bestuur hebben baat bij deze titel.

De auteurs bieden met deze titel niet alleen meer inzicht in het functioneren van de instituten van de Nederlandse staat, ze geven ook direct of indirect meer zicht op hun belang voor het functioneren van de democratische rechtsstaat en hun betekenis voor de open samenleving. Kortom: naast een analyse van instituten van de staat, schetst het handboek een ruimer perspectief met enkele meer algemene analytische beschouwingen.
Original languageDutch
PublisherWolter Kluwer
Number of pages728
ISBN (Electronic)9789013157406
ISBN (Print)978901315390
Publication statusPublished - 21 Apr 2020

Cite this