Hoofdstuk 8: Inrichtingen. Afdeling 8.1.2: Wijziging of intrekking van vergunningen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Original languageDutch
Title of host publicationMilieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr.
EditorsN.S.J. Koeman, R. Uylenburg
PublisherKluwer
Pages280-289
Number of pages10
ISBN (Print)9789013056341
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameTekst & commentaar

Cite this