Het omgevingsrecht geprogrammeerd: verkenning van de juridische mogelijkheden voor het ontwikkelen en harmoniseren van een programmatische aanpak in het omgevingsrecht

F.A.G. Groothuijse, R. Uylenburg, Marlon Boeve

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit onderzoek heeft als doel: het verkennen van de mogelijkheden om doelen van milieubeleid, in veel gevallen in de vorm van kwaliteitseisen betreffende de fysieke leefomgeving, te bereiken met een programmatische aanpak. Met een programmatische aanpak wordt gedoeld op een planmatige aanpak waarbij voorgenomen en autonome ontwikkelingen enerzijds en voor het doelbereik positieve maatregelen anderzijds worden afgewogen. Kern van die aanpak is dat er ruimte bestaat om binnen de looptijd van het programma te schuiven, zodat het mogelijk is eerst ontwikkelingen toe te staan en daarna maatregelen te treffen. Dit onderzoek beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan inzicht in de (juridische) mogelijkheden om evenwicht te brengen in de wens en noodzaak de fysieke leefomgeving te beschermen en de kwaliteit daarvan te verbeteren enerzijds én de wens tot ontwikkeling van (ruimtelijke) projecten anderzijds.
Original languageEnglish
Place of PublicationArnhem
PublisherSTEM
ISBN (Print)9789089582089
Publication statusPublished - 2011
Externally publishedYes

Publication series

NameSTEM publicatie; 2010/10

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Het omgevingsrecht geprogrammeerd: verkenning van de juridische mogelijkheden voor het ontwikkelen en harmoniseren van een programmatische aanpak in het omgevingsrecht'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this