Het internationaal privaatrecht inzake bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement en de rechtspersoon-bestuurder

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Deze bijdrage gaat uit van het geval dat een Nederlandse vennootschap in Nederland failliet wordt verklaard
en de ingevolge art. 2:138/2:248 BW voor het boedeltekort aansprakelijke bestuurder een buitenlandse
rechtspersoon is. De centrale vraag is welk recht de
doorbraak (in de zin van art. 2:11 BW) naar de aansprakelijkheid van de bestuurders van deze buitenlandse rechtspersoon-bestuurder beheerst. Volgens
de heersende leer is dit het incorporatierecht van de
besturende buitenlandse rechtspersoon-bestuurder.
In afwijking van de heersende leer beargumenteert
de auteur dat op de doorbraakvraag de lex concursus
c.q. Nederlands recht van toepassing zou moeten zijn.
Original languageDutch
Article number27
Pages (from-to)166-176
Number of pages11
JournalTijdschrift voor Insolventierecht
Volume2018
Issue number4
Publication statusPublished - 2018

Cite this