Het effect van debatdidactiek op schrijven in een vreemde taal: Een experimenteel onderzoek naar de effecten van debatonderwijs op de Engelse schrijfvaardigheid

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Debatonderwijs wordt meestal geassocieerd met mondelinge communicatie en argumentatievaardigheden. Maar het kan ook worden ingezet voor schrijfonderwijs in een vreemde taal. In deze studie evalueren Abid El Majidi, Daniël Janssen en Rick de Graaff het effect van debatonderwijs op de Engelse schrijfvaardigheid van Nederlandse middelbare scholieren. Om dit effect te meten, analyseerden ze twee opinieschrijftaken van de leerlingen, geschreven voor en na het debatonderwijs. Multilevelanalyses lieten zien dat de leerlingen in de debatonderwijsgroep significant meer progressie vertoonden dan de controlegroep die in dezelfde periode regulier onderwijs volgde. Dit wijst erop dat debatonderwijs een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van schrijfvaardigheid van leerlingen.
Original languageDutch
Pages (from-to)3-14
JournalLevende Talen Tijdschrift
Volume22
Issue number4
Publication statusPublished - 2021

Cite this