Het algemeen belang als (redelijke) begrenzing van religieuze accommodatie

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

| Algemene en neutrale regels, opgesteld ter behartiging van het algemeen belang, kunnen
in abstracto de godsdienstvrijheid beperken. Een dergelijke beperking dient echter ook altijd in concreto
te worden gerechtvaardigd. Dat veronderstelt een evenwichtige afweging tussen het algemeen belang
en het concrete godsdienstige belang van het grondrechtssubject. De ruime margin of appreciation die
het EHRM in godsdienstige kwesties aan de verdragsstaten laat en het voor de Grondwet geldende
uitgangspunt dat grondrechten redelijk uitgelegd moeten worden zouden niet aan een toetsing van de
concrete omstandigheden van het geval in de weg mogen staan. Anders dreigt het gevaar van een
verabsolutering van het algemeen belang. Dat geldt in het bijzonder voor de uitoefening van de vrijheid
van godsdienst in het openbaar onderwijs.
Original languageDutch
Pages (from-to)434-447
Number of pages14
JournalNederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten
Volume44
Issue number4
Publication statusPublished - 2019

Keywords

  • vrijheid van godsdienst
  • het algemeen belang
  • kirpan
  • redelijke uitleg
  • proportionaliteit
  • discriminatie

Cite this