Gasnetten en warmtenetten

S. Akerboom, A.W.G.J. Buijze, Fons van der Linden, Simone Pront, H.F.M.W. van Rijswick

Research output: Book/ReportReportProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om het gebruik van restwarmte voor de verwarming van woningen en kantoren in de stad te vergroten van 62.000 nu naar 230.000 in 20140. De gemeente heeft aan het Centrum voor Energievraagstukken UvA gevraagd te onderzoeken welke rechten en plichten eindgebruikers hebben om aangesloten te worden op het warmtenet en welke bevoegdheden de gemeente daarbij heeft. Daaraan verbonden is de vraag welke mogelijkheden zijn er om het gasnet uit te faseren. Deze verkenning geeft zicht op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden daarbij.

Het huidige juridische kader, Gaswet, Warmtewet en omgevingswetgeving, is het uitgangspunt van deze verkenning. Ook is het afgestemde wetsvoorstel STROOM in het onderzoek betrokken, omdat de inhoudelijke aspecten van dit voorstel wel in nieuwe wetsvoorstellen kunnen terugkomen.
Original languageEnglish
Number of pages81
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • warmtenet
  • omgevingswet
  • gaswet
  • gasaansluiting
  • stadsverwarming
  • duurzame warmte
  • warmteplan
  • bestaande wijken
  • gemeentelijk duurzaamheidsbeleid

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Gasnetten en warmtenetten'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this