Effectieve factoren en veranderende begeleiding in het (voortgezet) speciaal onderwijs

I. Schrooten, Jan O. Bijstra, Henny van Leeuwen, Priscilla van Elburg

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs zal het speciaal onderwijs in de toekomst te maken krijgen met een qua problematiek ‘verdichte’ leerlingpopulatie. Om aan te sluiten bij deze veranderende leerlingpopulatie, zijn er wellicht ook aanpassingen nodig in de voorheen effectieve aanpakken voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Allereerst wordt een aantal veelgenoemde effectieve factoren uit recent wetenschappelijk onderzoek beschreven, waaronder de centrale rol voor leraren, het hanteren van een schoolbrede, preventieve aanpak, het belang van samenwerking met ouders/verzorgers en hulpverlening/
externe partners, de faciliterende rol van de schoolleiding en het aansluiten bij
wat leerlingen belangrijk vinden. Naast deze aanpassingen binnen de bestaande structuur, worden ook twee meer fundamentele recente ontwikkelingen van specialisatie en samenvoeging besproken. In de toekomst zal het speciaal onderwijs enerzijds steeds meer verweven raken met het regulier onderwijs en anderzijds zal het een expertfunctie vervullen in samenwerking met andere speciale onderwijsvoorzieningen.
Original languageDutch
Pages (from-to)292-301
Number of pages10
JournalTijdschrift voor Orthopedagogiek
Volume55
Issue number6
Publication statusPublished - Jun 2016

Cite this