Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies

R. Uylenburg, F. Oosterhuis, M.N. Boeve, M. Faure, N. Philipsen

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

ACELS voerde samen met het instituut Metro van de Universiteit Maastricht en het Instituut voor Milieuvraagstukken een onderzoek uit in opdracht van het ministerie van I en M, waarbij gezocht werd naar een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies. Die regulering vindt thans plaats door vergunningen, algemene regels en een emissiehandelssysteem. De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke instrumenten kunnen, in welke verhouding, het best worden ingezet ter regulering van NOx emissies vanuit de sector industrie (inclusief energiebedrijven en raffinaderijen) teneinde op een effectieve en efficiënte wijze aan de Europese eisen terzake te voldoen? Het onderzoek wordt mede gebaseerd op een rechtseconomische analyse van de instrumenten. Het onderzoek werd afgerond in februari 2012.
Original languageEnglish
Publisher[ACELS]
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this