Een onvoorwaardelijk basisinkomen of een basisbaan?

J.J. Schippers, A. Kleinknecht, J. Kok, Ben Ligteringen, Annelies Van Egmond

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Dit artikel houdt de argumenten voor en tegen een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen (OBI) van € 970 voor iedereen boven de 18 jaar tegen het licht en raamt de tentatieve kosten. Na aftrek van besparingen op diverse uitkeringen die het OBI vervangt, blijkt dat er (netto) circa € 107 miljard extra geld nodig is voor een OBI, hetgeen neerkomt op circa 43% van de Rijksbegroting. Tevens komt een aantal serieuze ethische kwesties omtrent het OBI aan de orde. Alles afwegende komt dit artikel tot de conclusie dat ter bestrijding van structurele werkloosheid en armoede meer gerichte maatregelen de voorkeur verdienen boven een generieke maatregel als een OBI. Een interessante optie is in dit verband de eerdere suggestie van Muysken c.s. om uitkeringsgerechtigden recht te geven op een 'basisbaan' tegen het minimumloon, gefinancierd door de collectieve sector. Voor een veel lager bedrag dan de kosten van een OBI kunnen met basisbanen maatschappelijk zinvolle activiteiten worden verricht door mensen die op de reguliere arbeidsmarkt kansloos zijn.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)360-376
  Number of pages17
  JournalTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
  Volume32
  Issue number4
  Publication statusPublished - Dec 2016

  Keywords

  • unconditional basic income
  • labor market
  • social policy

  Cite this