Een nieuwe loot aan de stam van de personenvennootschappen naar Duits recht: de Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Op 19 juli 2013 trad het Gesetz zur Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung und zur Änderung des Berufsrechts der Rechtsanwälte, Patentanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in werking. Naast de bestaande PartG wordt, met de invoering van deze wet, een bijzondere variant aangeboden met een vergaande beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid: de PartG mbB. In deze bijdrage wordt onderzocht wat de kenmerken zijn van deze nieuwe rechtsvorm en hierop voortbordurend, of de invoering van deze nieuwe rechtsvorm wellicht als bron van inspiratie kan dienen voor een nieuwe Nederlandse rechtsvorm voor vrije beroepsbeoefenaren.
Original languageDutch
Pages (from-to)828-835
JournalWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Issue number7031
Publication statusPublished - 2014

Cite this