Driemaal is geen scheepsrecht: de causaliteitsmaatstaf in geval van onrechtmatige overheidsbesluiten (deel III)

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In dit artikel wordt het arrest van de Hoge Raad van 15 maart 2019 besproken, waarin – en in navolging van twee eerdere arresten – de Hoge Raad zich uitlaat over de aan te leggen causaliteitsmaatstaf in geval van overheidsaansprakelijkheidszaken. Niet beslissend bleek welk besluit het bestuursorgaan had kúnnen nemen, maar welk besluit het bestuursorgaan feitelijk had genomen wanneer zij wel volgens de wet – en dus rechtmatig – had besloten. In de onderhavige uitspraak bevestigt de Hoge Raad deze maatstaf, en verschaft bovendien meer duidelijkheid over de reikwijdte ervan. De omstandigheid dat het bestuursorgaan nadien een nieuw rechtmatig besluit had genomen dat tot hetzelfde rechtsgevolg leidde als het onrechtmatige besluit, en dat dit besluit op dat eerdere tijdstip ook rechtens mogelijk was geweest, blijkt in het bijzonder van belang voor het oordeel dat het bestuursorgaan ten tijde van het onrechtmatige besluit eenzelfde besluit zou hebben genomen (HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:354 (BKR/de Provincie)).
Original languageDutch
Pages (from-to)96-100
Number of pages5
JournalBedrijfsjuridische Berichten
Volume2019/24
Publication statusPublished - Apr 2019

Cite this