De vorming van wetenschappelijke begrippen: Davydov op de basisschool

J.P.P. Haenen, H.J. van Oers

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Onderstaand artikel geeft een overzicht van de begripsvormingstheorie van de sovjetpsycholoog V. V. Davydov. Davydov pleit voor het ontwikkelen van wetenschappelijke begrippen bij leerlingen. Dat zijn begrippen die ingekaderd zijn in een begrippenstelsel en hun betekenis volledig daaraan ontlenen. Van daaruit bekritiseert hij onderwijs dat via het principe van de aanschouwelijkheid begripsbetekenis wit funderen in waarnemingsgegevens. Vanuit zijn theorie legt Davydov de nadruk op de beweging van het abstracte (modellen) naar het concrete in het begripsvormingsproces en op de ontwikkeling van het algemene naar het bijzondere in het kader van het leerplan. Dit leren moet gebaseerd zijn op produktieve leeractiviteit van de leerlingen zelf, op het gebruik en de ontwikkeling van modellen en op cooperatie. Verder wijst Davydov ook steeds vaker op de ontwikkelingspsychologische voorwaarden voor het leren van wetenschappelijke begrippen. Davydovs theorie blijkt vruchtbaar voor onderwijs en onderzoek.
Original languageDutch
Pages (from-to)445-455
Number of pages11
JournalPedagogische Studiën
Volume63
Publication statusPublished - 1986

Cite this