De validiteit van acute inschattingen van toestandsbeelden door ggz-crisisdienstmedewerkers

Translated title of the contribution: The validity of acute assessments of psychiatric conditions made by psychiatric emergency staff

Berry E. J. M. Penterman, F.G.L.M. Sabelis, S.P.A. Rasing, C.P.F. Van Der Staak, H.L.I. Nijman

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

ACHTERGROND: Uit eerder onderzoek op de crisisdienst van de regio Uden/Veghel is bekend dat de inschatting van een
aantal toestandsbeelden van de patiënt in crisis samenhangt met de kans op agressie tijdens het
aanstaande crisiscontact tussen de ggz-medewerker en de patiënt. Een goed gestelde diagnose door
medewerkers van de crisisdienst moet verder leiden tot een verwijzing naar het juiste team en de start
van de meest adequate behandeling. In de crisisdienst vindt dit proces onder tijdsdruk en op basis van
beperkte informatie plaats.
DOEL: Nagaan welke overeenkomsten en verschillen er bestaan tussen de inschatting van het toestandsbeeld
tijdens het crisiscontact door crisisdienstmedewerkers en de later gestelde diagnose, na de reguliere
uitgebreide intake.
METHODE: Bij 129 patiënten die nog niet bekend waren bij de ggz-instelling en niet eerder in aanraking waren
geweest met de crisisdienst, werd in de periode 2009-2010 nadat ze door de crisisdienst een eerste
inschatting van het toestandsbeeld kregen, een uitgebreide intake en psychiatrisch onderzoek gedaan
en een diagnose gesteld. Per toestandsbeeld werd met Cohens kappa’s nagegaan hoe valide de eerste
inschatting door de crisisdienstmedewerkers was ten opzichte van de later gestelde diagnose.
RESULTATEN: Medewerkers van de crisisdienst bleken de toestandsbeelden beter in te schatten dan op
grond van een at random oordeel verwacht zou worden. De Cohens kappa’s varieerden daarbij
tussen de 0,31 (borderlinepersoonlijkheidsstoornissen) en 0,81 (psychotische stoornissen).
Borderlinepersoonlijkheidsstoornissen bleken door medewerkers van de crisisdienst relatief vaak te
worden overschat.
CONCLUSIE: Hoewel de overeenstemming voor diverse toestandsbeelden matig is, is de bevinding dat
crisisdienstmedewerkers juist psychotische stoornissen goed inschatten bemoedigend. Het is immers
deze problematiek die, zoals bleek uit het eerder onderzoek, samenhangt met een verhoogde kans op
agressie tijdens het outreachende consult.
Translated title of the contributionThe validity of acute assessments of psychiatric conditions made by psychiatric emergency staff
Original languageDutch
Pages (from-to)777-784
Number of pages8
JournalTijdschrift voor Psychiatrie
Volume58
Issue number11
Publication statusPublished - 2016
Externally publishedYes

Keywords

  • agressie
  • crisisdienst
  • diagnose
  • inschatting

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The validity of acute assessments of psychiatric conditions made by psychiatric emergency staff'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this