De Europese staatssteunregels 2015: Ars Aequi Wetseditie 2015

B. Hessel

Research output: Book/ReportBook editingProfessional

Abstract

De Europese staatssteunregels zijn door Eurocommissaris Almunia drastisch veranderd. In 2012 zijn de staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB) op basis van artikel 106 lid 2 VWEU veranderd en in 2014 zijn alle regels voor gewone staatssteun op basis van art. 107 VWEU fors aangepakt. Alle vrijstellingsverordeningen, kaderregelingen en richtsnoeren zijn enorm uitgebreid. Dat heeft tot gevolg dat overheden zich uitgebreid moeten inwerken in de nieuwe Europese staatssteunregels

Een belangrijk voordeel van de nieuwe staatssteunregels is dat de Commissie de Algemene groepsvrijstellingsverordening van 2014 (AGV) zo ver heeft uitgebreid dat zij aanneemt dat zeker 70% van de steunmaatregelen onder die AGV gebracht kan worden. Om de beleidskansen van de nieuwe AGV te benutten is het noodzakelijk dat de rijksoverheid en de decentrale overheden de staatssteunregels bezien vanuit het door Bart Hessel bepleite en toegepaste beleidsmatig Europa bewustzijn.

Om de beleidskansen van de Europese staatssteunregels optimaal te benutten moeten overheden bij het uitwerken van financiële transacties met of ten behoeve van ondernemingen, zoals subsidie­veror­deningen, achtereenvolgens de volgende vragen beantwoorden:
1. Wat is staatssteun?
2. Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun?
3. Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld?
4. Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt?

Aan de hand van deze vragen zijn de Europese staatssteunregels op basis van art. 107 VWEU in deze bundel ingedeeld, zodat overheden duidelijk kunnen zien naar welke regels zij bij de beantwoording van de vraag moeten kijken. Deze gewone staatssteunregels worden in dit boek duidelijk onderscheiden van de staatssteunregels voor DAEB. Voor landbouwsteun en vervoersteun gelden ook afzonderlijke regels. Omdat overheden bij het maken van steunmaatregelen vaak te maken kunnen hebben met een combinatie van gewone steun en landbouwsteun, zijn de vrijstellingsverordeningen en de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden niet gescheiden opgenomen. Dat is wel het geval met de staatssteunregels voor vervoer.

Wanneer overheden bij de samenstelling van subsidieverordeningen de beleidskansen van de AGV benutten, kunnen zij voorkomen dat het overgrote deel van hun subsidiebeleid problemen gaat opleveren met de Europese staatssteunregels.
Original languageDutch
PublisherArs Aequi
Number of pages834
ISBN (Print)9789069166377
Publication statusPublished - 2015

Cite this