De battle of the forms in internationaal perspectief: een eerlijke strijd? Een vergelijkende beschouwing over de battle of the forms in het Weens Koopverdrag

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)4-9
Number of pages6
JournalContracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk
Publication statusPublished - 2005

Cite this