De aanvang van de korte verjaringstermijn van art. 3:309 BW in retrospectief

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2016, nr. 82 schreef Kirsten Maes het artikel “De aanvang van de korte verjaringstermijn van art. 3:309 BW in retrospectief”.

In dit artikel wordt het arrest van de Hoge Raad van 3 juni 2016 (De Leeuw c.s./Pinoccio) besproken, waarin een antwoord wordt gegeven op de vraag wanneer de verjaringstermijn van vorderingen uit onverschuldigde betaling aanvangt, in het bijzonder daar waar een veroordeling bij een latere uitspraak wordt vernietigd. Daarnaast wordt in dit artikel meer in het algemeen de leerstukken besproken die in het voornoemde arrest centraal staan, te weten de onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW) en diens verjaringstermijn (art. 3:309 BW).
Original languageDutch
Pages (from-to)284-286
Number of pages3
JournalBedrijfsjuridische Berichten
Volume2016/18
Publication statusPublished - 2016

Cite this