Bijzondere bepalingen huurrecht buiten het BW

Sam Berghoef, Anna Vera van Beusekom, Jessica Goes, Diederick Storm, A.W. Jongbloed

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Behalve in de algemene art. 7:201 e.v. en de meer specifieke art. 7:230a en 7:290 e.v. BW vinden we in de wet meer bepalingen die betrekking hebben op de verhuur van met name gebouwde onroerende zaken. Daarbij moet worden gedacht aan de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten motorbrandstoffen; de Faillissementswet; de Woningwet; de Wet natuurbescherming; de Visserijwet 1963; de Wet op het voortgezet onderwijs (hierna: WVO); de Wet op het primair onderwijs (hierna: WPO) en de Onteigeningswet. Het betreft echter niet een uitputtende opsomming. Deze bijdrage beoogt de lezer er attent op te maken dat er wetsbepalingen bestaan die de ‘normale’ huurwetgeving kunnen doorkruisen2 en beoogt daarnaast enig inzicht in de betreffende wettelijke regeling te verschaffen.
Original languageDutch
Pages (from-to)327-337
JournalTijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte
Volume2017
Issue number5
Publication statusPublished - Sept 2017

Cite this