AB 2021/288

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de burgemeester zich op het standpunt mocht stellen dat sprake is van een ernstig gevaar dat de aangevraagde vergunning mede gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen. Het gestelde goede functioneren van Subway Kerkrade vond plaats zonder de benodigde vergunning. De besluitvorming heeft weliswaar lang geduurd, maar dat betekent niet dat de handhaving van de weigering van de vergunning onevenredig is. De lange duur van de besluitvorming komt mede doordat de burgemeester naar aanleiding van door Starconcept aangevoerde gronden meermaals het Bureau om advies heeft gevraagd om tot een zorgvuldig besluit te komen. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1525, is witwassen — het strafbare feit dat gemachtigde B vermoedelijk heeft gepleegd — dermate verweven met de exploitatie van een horeca-onderneming dat dit samenhangt met de activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd. Zij heeft terecht overwogen dat de burgemeester zich op het standpunt mocht stellen dat de aangevraagde vergunning het plegen van dit strafbare feit zou kunnen faciliteren. Dat het in het concrete geval heeft plaatsgevonden binnen de afwikkeling van een echtscheiding en dat de bank niet is benadeeld, wat daar ook van zij, is daarbij niet relevant. Daar komt bij dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van witwassen niet is vereist dat financiële voordelen zijn behaald, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen. De omstandigheid dat sprake is van een franchiseformule met strikte controle door de franchisegever maakt niet dat witwassen als zodanig onmogelijk is. De rechtbank komt dan ook terecht tot het oordeel dat de weigering van de vergunning niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.
Original languageDutch
Article number288
Pages (from-to)2240-2246
JournalAB Rechtspraak Bestuursrecht
Volume2021
Issue number37
Publication statusPublished - 2021

Cite this