AB 2020/337, Art. 9 lid 3 Verdrag van Aarhus; art. 5 lid 4 en 5 Nitraatrichtlijn ECLI:EU:C:2019:274 | ECLI:EU:C:2019:824; m.nt. H.F.M.W. van Rijswick

J.-C. Bonichot, C. Toader, A. Rosas, L. Bay Larsen, M. Safjan, H.F.M.W. van Rijswick

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Zowel natuurlijke per so nen als publieke en private rechts per so nen moeten voor de rech- ter kunnen vragen om aanpassing van het nitraatactieprogramma als de norm van 50 mg/l nitraat wordt of kan worden overschre- den. Artikel 5 lid 4 en 5 heeft rechtstreekse werking en ook het overschrijden van de dis- cre tio nai re be voegd heid moet aan de rechter kunnen worden voorgelegd. Met
Original languageDutch
Pages (from-to)2265-2278
Number of pages14
JournalAB Rechtspraak Bestuursrecht
VolumeECJ 3.10.1
Publication statusPublished - 2020

Cite this