Aansprakelijkheid voor klimaatschade: een driekoppige draak

Translated title of the contribution: Climate Change Liability: a three-headed dragon

T.R. Bleeker

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In deze bijdrage wordt, na een korte bespreking van de Urgenda-zaak en de rol die schade speelt in de argumentatie van de rechtbank en de partijen, op basis van de meest recente IPCC rapporten gekeken naar de onzekerheden met betrekking tot de gevolgen van klimaatverandering, de afbakening van het begrip ‘klimaatschade’, en de rol van schade in het rechterlijk bevel en verbod. De bestudering van deze drie ‘drakenkoppen’ levert twee belangrijke inzichten op. Ten eerste dat de concrete schadelijke gevolgen van klimaatverandering conceptueel en inhoudelijk zeer onduidelijk zijn. Ten tweede dat een fixatie op de schadelijke gevolgen van klimaatverandering afleidt van de eigenlijke discussie die gevoerd zou moeten worden in het kader van een emissiereductiegebod: de verplichting.
Translated title of the contributionClimate Change Liability: a three-headed dragon
Original languageDutch
Article number2
Pages (from-to)4-11
JournalNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2018
Issue number1
Publication statusPublished - 8 Jan 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Climate Change Liability: a three-headed dragon'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this